کلیه مسافرین متعهد به تکمیل فرم بیماری کووید-۱۹ هستند و باید نسخه تکمیل شده را در فرودگاه به همراه داشته باشند.