جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 09120361508 - 33366667-044 تماس حاصل نموده یا به آدرس ارومیه - خیابان نبوت نبش کوچه 15 مراجعه نمایید.

با سولومون اسان سفر کنید